AV Comm Thailand

   


               AV Comm ขอเชิญ
ท่านที่มีบทความด่านสื่อโสตทัศน์ดีๆ และสนใจที่จะเผยแพร่ที่ AV Comm ได้โปรดส่งบทความทาง e-mail : editoravcomm@gmail.comและเมื่อส่งแล้ว ขอรวบกวนโทรศัพท์เตือนที่ คุณสังข์สิทธิ์ วีระไวทยะ เบอร์โทร : 085-127-4136

              อหนึ่งตั้งแต่ก่อตั้ง AV Comm ขึ้นมา เรายังไม่เคยมีรายได้ ทำให้ในขณะนี้เรายังไม่พร้อมที่จะมีค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม AV Comm จะพยายามหาช่องทางที่จะมีรายได้ให้กับท่านจากวิธีอื่นๆ

เขียนวันที่ 20-03-2018
 


Intelligibility และ legibility (20-07-2020)
     บ่อยครั้งทีเดียวที่นักวิชาการด้านโสตทัศนศึกษา พยายามที่จะดิสเครดิตผมในเรื่องความรู้ด้านโสตทัศนศึกษา บางคนพอรู้ว่าใครเก่งด้านนี้ ก็จะไปเรียกให้มาข่มผม มันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ...
อ่านต่อ...
สไลด์โชว์ไบ้ (ไม่มี Dialog) (30-11-2017)
     ในยุคที่สไลด์มัลติวิชั่นกำลังเฟื่องฟู บ.โกดัก (ประเทศไทย) จก.ได้นำสไลด์โชว์ขนาด 2 เครื่องฉายมาฉายให้คนไทยดู และได้รับการกล่าวขานว่าสนุกมาก...
อ่านต่อ...
การสื่อสารทางโสตทัศนศึกษา (18-03-2016)
     การสื่อสารทางโสตทัศนศึกษา แต่ก่อนเคยมีภาควิชาโสตทัศนศึกษาเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จู่ๆวิชานี้ได้หายไปแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นเทคโนโลยีการศึกษา...
อ่านต่อ...
ภาพที่ดูง่าย (27-10-2015)
     ผมเคยมีลูกน้องที่ต่อมาเป็นถึงด็อกเตอร์ด้านโสตทัศนศึกษา วันหนึ่งท่านมาหาผมเพื่อขอความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพตึกสูงแล้วยอดตึกตีบเข้าหากัน
เผอิญผมมีแผ่นใสเรื่องนี้ ที่ผมทำขึ้นเล่นๆ จึงเอามาประกอบการอธิบาย เสร็จแล้วผมขอให้ท่านวิจารณ์แผ่นใสที่ผมลองผลิตขึ้นมา...
อ่านต่อ...
สื่อโสตทัศน์ที่ดี (10-2-2012)
     ผมเคยนำคำถามไปถามอาจารย์ที่เรียนจบวิชาโสตทัศนศึกษาระดับปริญญาโทว่า ท่านทราบไหมว่าเราใช้โสตทัศน์เพื่ออะไร ท่านทำท่าอึกอักสักพัก ผมเลยพูดไปว่า “เพื่อเพิ่มความน่าสนใจใช่ไหมครับ” ท่านเลยรีบสนับสนุน...
อ่านต่อ...
โพเดียม(5-7-2011)
     ตอนที่ผมเข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี่ใหม่ๆ ผมได้ถูกเชิญให้แนะนำตัวที่โพเดียม นั่นคือโต๊ะเล็กๆ ขนาดใหญ่กว่าผู้พูดเล็กน้อย ด้านบนจะเอนราบเพื่อวางหนังสือ...
อ่านต่อ...
ฟลิพ ชาร์ท(4-7-2011)
     ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักฟลิพชาร์ท บางคนอาจเพียงเคยเห็นคนอื่นใช้ และบางคนอาจมีโอกาสได้ใช้ แต่แทบไม่มีใครเข้าใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของฟริพชาร์ท...
อ่านต่อ...
เพาเวอร์พอยท์ที่น่าชัง(30-8-2010)
     ผมเคยปรารภกับพรรคพวกว่าผมเบื่อพาวเวอร์พอยท์ ทุกคนแปลกใจหมด เพราะพวกเขากลับเห็นว่า เพาเวอร์พอยท์มีประโยชน์ดีมากๆ ผลิตก็ง่ายและรวดเร็ว...
อ่านต่อ...
มืออาชีพ(30-8-2010)
     ผมเคยปรารภกับพรรคพวกว่าผมเบื่อพาวเวอร์พอยท์ ทุกคนแปลกใจหมด เพราะพวกเขากลับเห็นว่า เพาเวอร์พอยท์มีประโยชน์ดีมากๆ ผลิตก็ง่ายและรวดเร็ว...
อ่านต่อ...
เตรียมตัวก่อนเลือกซื้อโปรเจคเตอร์(12-7-2011)
     การขายโปรเจคเตอร์แถมจอฯนี้ ผู้ขายจะได้กำไรลดลงจริงๆ ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้น กำไรก็น้อยอยู่แล้ว ดังนั้นผมจะไม่โจมตีผู้ขายว่า บวกราคาค่าจอฯ เข้าไปด้วย หรือบังคับให้ซื้อโปรเจคเตอร์แล้วต้องซื้อจอพ่วง...
อ่านต่อ...
โสตทัศน์เพื่อการศึกษา หมดยุคแล้วหรือ(12-2-2010)
     ฟังจากนักวิชาการแล้วโสตทัศน์เพื่อการศึกษาคงจะหายไปจากโลกนานแล้วแต่เป็นไป ไม่ได้ ตรงกันข้ามกับโสตทัศน์เพื่อการศึกษาทั่วโลกยังคงเฟื่องฟู ...
อ่านต่อ...


 

 

 

555 เดะพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ชั้น 4 ห้อง IT4-32/2
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อโทร. 097 -230-7619