AV Comm Thailand

นิตยสารออนไลน์ด้านภาพ และเสียง

ใช้สำหรับห้องเรียน สำนักงาน ห้อง/หอประชุม
  เยี่ยมผู้ค้า
 เยี่ยมห้างฯวีระซัพพลายส์ (3 /1 /62)

      AV Comm มีโอกาสเยี่ยมผู้ค้าโสตทัศนูปกรณ์เป็นรายแรก คือ หจก.วีระซัพพลายส์ เพราะคุ้นเคยกัน โดยเฉพาะเจ้าของคือคุณ สังข์สิทธิ์ วีระไวทยะ ...
อ่านต่อ...    

 


 

 

 

555 เดะพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ชั้น 4 ห้อง IT4-32/2
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อโทร. 097 -230-7619