AV Comm Thailand

 

 

ฟลิพ ชาร์ท (FLIP CHART) 

            ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักฟลิพชาร์ท บางคนอาจเพียงเคยเห็นคนอื่นใช้ และบางคนอาจมีโอกาสได้ใช้ แต่แทบไม่มีใครเข้าใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของฟริพชาร์ท

            มีใครเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเราจึงเขียนลงบนกระดาษ เขียนจนเต็มแผ่นแล้วต้องฉีกออก แล้วขยำทิ้งใส่ตะกร้าผง ทำไมจึงไม่เขียนลงบนกระดานไวท์บอร์ด ซึ่งน่าจะประหยัด และไม่มีขยะ

            ขอให้สังเกตดู ถ้าท่านเขียนลงบนกระดานไวท์บอร์ดแล้วลบทิ้ง จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย แต่ถ้าท่านเขียนลงบนกระดาษแล้วฉีกออก หากท่านไม่ขยำทิ้ง สิ่งที่ท่านเขียนไว้จะยังคงอยู่บนกระดาษให้ท่านเก็บรักษาได้


สมัยแรกๆที่ผมรู้จักฟลิพชาร์ท จะมีลักษณะคล้ายปฏิทินตั้งโต๊ะ ตามรูป ที่เราสามารถพลิกแสดง ภาพทีละแผ่น              ผมขอยกตัวอย่างประโยชน์อย่างง่าย ๆ หากการประชุมมีการแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มหนึ่งเสนอวิธีของเขา แล้วเขียนลงบนกระดาษฟลิฟชาร์ท แล้วเราฉีกออกแล้วนำไปปิดข้างฝา และถ้าคนที่ใช้เป็นเขาจะมีราวข้าง ๆ ฟลิฟ ชาร์ท ไว้สำหรับเอาแผ่นฟลิพชาร์ท ที่ฉีกออกแล้วไปปะติดด้วยเทปกาว

            เมื่อกลุ่มที่สองเสนออีกแนวหนึ่ง หลังเขียนบนกระดาษฟลิพ ชาร์ท เสร็จแล้วก็ฉีกออกไปติดกับราวอีกข้างหนึ่งฟลิพชาร์ท ส่วนกระดาษฟลิพ ชาร์ท ของคนที่สามก็ให้คาไว้กับฟลิพ ชาร์ท ไม่ต้องฉีก

            แบบนี้เราก็สามารถนำเอา ข้อเสนอของทั้ง 3 กลุ่ม มาเปรียบเทียบเพื่อเลือกแบบที่ดีที่สุดได้ และยังสามารถนำเอาแผ่นฟลิพ ชาร์ท ทั้ง 3 แผ่น ไปเก็บไว้เป็นบันทึก หรือหลักฐานในภายหน้าได้อีกด้วย


   ตอนนั้นฟลิพชาร์ดแบบนี้ มีขนาดประมาณ A2 ถึง A4 มีไว้ใช้อบรมกลุ่มย่อย โดยเฉพาะขนาด A4 จะใช้อธิบายตัวต่อตัวเป็นหลัก เพราะไม่ต้องใช้ระบบภาพขึ้นจอ และภาพส่วนใหญ่

   

 

 

ลงเมื่อวันที่ 7-7-2011


 

บทความอื่นๆ