AV Comm Thailand

 

 

การชมทีวี สามารถทำให้อายุสั้นลง

 

 
 

การศึกษาใหม่ได้พบว่า ทุกๆชั่วโมงของการชมทีวี ผู้ที่มีอายุเกิน 25 ปี จะทำให้อายุของผู้ชมสั้นกว่าที่ควรถึง 22 นาที ต่อการชมทีวีทุกๆ ชั่วโมง การพบใหม่ครั้งนี้ เผยแพร่โดย British Journal of Sports Medicine

ผู้ใหญ่ที่ชมทีวี 6 ชั่วโมงต่อวัน อาจมีอายุที่สั้นลง 5 ปี ดูแล้วไม่ต่างจากผู้ที่สูบบุหรี่ตลอดอายุเลยทีเดียว อันนี้เป็นการรายงานโดยทีมวิจัยชาวออสเตรเลีย

ถ้าการพบนี้ได้รับการยืนยันและแสดงว่า “มีความเกี่ยวข้องกับการชมทีวีเป็นภัยต่อสุขภาพของสาธารณชน เป็นปัญหาที่เทียบได้กับขนาดเฟกเตอร์ของพฤติกรรมเสี่ยง” นักวิจัยให้ความเห็น

ปัญหาหลักที่เกี่ยวกับการชมทีวีที่นักวิจัยพบว่าเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของการนั่ง น้อยคนนักจะออกกำลังกายไปพร้อมๆกัน ข้อมูลได้ถูกปรับ เพื่อสะท้อน ถึง ความแตกต่างในหัวข้อ เช่น อายุ รอบเอว การดื่มสุราและแฟคเตอร์อื่นๆ

นักวิจัยอ้างว่า ไลฟ์สไตลของท่านั่งนี้แย่ต่อสุขภาพพอๆกับ การสูบบุหรี่ และปล่อยให้อ้วนลงพุงเพราะอันตรายจากการอยู่นิ่งๆ และเปิดโอกาสให้รับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การวิจัยนี้ทำกับประชากร 11,800 คน ที่มีอายุเกิน 25 ปี

ในสหรัฐอเมริกา จำนวนเวลาโดยเฉลี่ย ที่ใช้ไปกับการชมทีวีคือ 5 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อเทียบกับ 4 ชั่วโมงในสหราชอาณาจักร นักวิจัยจาก Harvard School of Public Health Boston ได้แจงถึงความเป็นไปได้ที่การชมทีวีนานๆ ทำให้เกิดโรค และตายก่อนเวลาอันควร

ต้นปีนี้มีการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แนะถึงความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นเบาหวานไทพ์ 2 และโรคหัวใจ หรือเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรได้เพิ่มขึ้นถึง 20 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการชมทีวีเพียงวันละ 2 ชั่วโมง

 

 

 

ลงเมื่อวันที่ 7-11-2011


บทความอื่นๆ