AV Comm Thailand

นิตยสารออนไลน์ด้านภาพ และเสียง

ใช้สำหรับห้องเรียน สำนักงาน ห้อง/หอประชุม

ระบบภาพฉายบรรณาธิการ

 

       จากการที่ประเทศไทยมีโปรเจคเตอร์เป็นหมื่นๆแสนๆเครื่อง แต่ภาพที่ฉายเกือบทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ขยะ ดังนั้นเมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว AV Comm จึงเกิดขึ้นเพื่อชี้แนะการทำสื่อด้วยภาพที่ดีควรเป็นอย่างไร โดยไม่หวังผลตอบแทน
อย่างไรก็ตาม AV Comm ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงมีการทบทวนบทบาท แล้วเห็นว่าควรเปลี่ยนโฉมให้เป็นนิตยสารบนเครือข่าย เพื่อครอบคลุมทั้ง Hardware และ Software และให้ตรงต่อพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน
พื้นที่ให้โฆษณา
     

 

 

555 เดะพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ชั้น 4 ห้อง IT4-32/2
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อโทร. 097 -230-7619